Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie

Burmistrza Węgorzewa

 Nr 17 /2020

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

zarządzam,  co następuje:

1.

  1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo.
  2. Harmonogram rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2.
  1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo.
  2. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

          3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo.

        4.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Węgorzewa Nr 14/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

      5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Burmistrz Węgorzewa

                                                                                            Krzysztof Kołaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 17/2020                                                                                                                                                                     z dnia 20 stycznia 2020 r.                                                                                                                                                                                                             

 

Harmonogram rekrutacji do  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

 

 

Lp.

 

Czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3.03. do  27.03. do godz. 14.00 od 7.05. do 14.08. do godz. 14.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.04. do 3.04. do godz. 14.00 od 18.08. do 20.08. do godz. 14.00

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3.04. do godz. 14.00 do 21.08. do godz. 14.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata spoza obwodu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3.04. do 8.04.  do godz. 14.00 od 26.08. do 28.08.

do godz. 14.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16.04. do godz. 14.00 do 31.08. do godz. 14.00

 

 

Burmistrz Węgorzewa

Krzysztof Kołaszewski

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 17/2020                                                                                                                                                                       z dnia 20 stycznia 2020 r.

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

 

Lp.

 

Czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3.03. do  27.03. do godz. 14.00 od 7.05. do 14.08. do godz. 14.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.04. do 3.04. do godz. 14.00 od 18.08. do 20.08. do godz. 14.00

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3.04. do godz. 14.00 do 21.08. do godz. 14.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata spoza obwodu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3.04. do 8.04.  do godz. 14.00 od 26.08. do 28.08.

do godz. 14.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16.04. do godz. 14.00 do 31.08. do godz. 14.00

Burmistrz Węgorzewa

Krzysztof Kołaszewski

Archiwum

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Plakat_Telefon Zaufania 800080222

Plakat_Telefon Zaufania 800080222

NPRC

NPRC

Rok dla niepodległej

Rok dla niepodległej

ZDOBYLIŚMY! CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

ZDOBYLIŚMY!  CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

SP1 z Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

SP1 z  Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami działań naszej biblioteki w tym jakże ważnym miesiącu.

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

Rozpoczęły się zajęcia z programu UMIEM PŁYWAĆ!

Rozpoczęły się zajęcia  z programu UMIEM PŁYWAĆ!

18 września 2017 r. rusza kolejna edycja programu nauki pływania "Umiem Pływać ". Tym razem lekcje pływania nauki pływania na basenie w Ogonkach pobierać będą uczniowie z klas III. Pieczę nad 45 uczniami naszej szkoły podzielonymi na 3 grupy sprawować będzie nauczyciel i instruktor nauki pływania. Życzymy dobrej zabawy i zdobycia umiejętności pływania! Operatorem Wojewódzkim Programu "Umiem pływać " jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu.
Harmonogram zajęć umieszczono w zakładce AKTUALNOŚCI

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z życia szkoły

Znajdziesz nas na

Facebookrssyoutube