FINANSE

Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie (wyciąg) z dnia  18 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia sposobów wydatkowania środków z funduszy Rady Rodziców.

Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie ustala następujące zasady rozdziału środków finansowych zebranych z dobrowolnych składek rodziców w oddziałach:

 1. Zebrane środki finansowe przechowywane są na koncie Rady Rodziców.
 2. 30 % zebranych środków zebranych w oddziale pozostaje do dyspozycji oddziału.
 3. Z wnioskiem o wypłatę środków finansowych pozostających w dyspozycji oddziału występuje Rada Oddziałowa lub wychowawca klasy.
 4. Cel wydatkowania środków pozostających do dyspozycji oddziału ustala Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą.
 5. Odbiór środków potwierdza przedstawiciel Rady Oddziałowej lub wychowawca klasy na dowodzie wypłaty.
 6. 70 % zebranych środków w oddziale pozostaje do dyspozycji Rady rodziców.
 7. Prezydium Rady Rodziców wydatkuje środki finansowe pozostające do dyspozycji rady wg uchwalonego planu wydatków.
 8. Rada Rodziców upoważnia prezydium do wydatkowania środków ponad ustalone kwoty w poszczególnych pozycjach, nie więcej jednak niż do 20 %.
 9. Środki finansowe pozostające do dyspozycji rady przeznacza się w szczególności na:
 • zakup nagród dla uczniów wg zasad określonych w rozdziale 3 190 Statutu szkoły
 • dofinansowanie imprez ogólnoszkolnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, zawody sportowe, konkursy)
 • wypadki losowe uczniów i ich rodzin,
 • zabezpieczenie bieżącej działalności Rady Rodziców.

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

Saldo: 2976,03 pln

Przychód:

Składki na Radę Rodziców: 4428,22 pln

Prowizja z firmy ubezpieczeniowej: 4704,20 pln

Razem: 12108,45 pln

Wydatki:

Zakup nagród: 3660,12 pln

30% zwrot składek do klas: 1252 pln

Dofinansowanie imprez szkolnych (Mikołajki): 337,44 pln

Zajęcia uczniów w Muzeum Kultury Ludowej: 264 pln

Dofinansowanie wycieczek: 100 pln

Działalność RR (zakup kwiatów na uroczystości szkolne): 124 pln

Razem: 5737,56 pln

 

 

Archiwum

Rok dla niepodległej

Rok dla niepodległej

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE

ZDOBYLIŚMY! CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

ZDOBYLIŚMY! CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

SP1 z Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

SP1 z Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

ZAPRASZAMY DO CZYTELNICZYCH ZMAGAŃ!

ZAPRASZAMY DO CZYTELNICZYCH ZMAGAŃ!

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami działań naszej biblioteki w tym jakże ważnym miesiącu.

Rozpoczęły się zajęcia z programu UMIEM PŁYWAĆ!

Rozpoczęły się zajęcia z programu UMIEM PŁYWAĆ!

18 września 2017 r. rusza kolejna edycja programu nauki pływania "Umiem Pływać ". Tym razem lekcje pływania nauki pływania na basenie w Ogonkach pobierać będą uczniowie z klas III. Pieczę nad 45 uczniami naszej szkoły podzielonymi na 3 grupy sprawować będzie nauczyciel i instruktor nauki pływania. Życzymy dobrej zabawy i zdobycia umiejętności pływania! Operatorem Wojewódzkim Programu "Umiem pływać " jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu.
Harmonogram zajęć umieszczono w zakładce AKTUALNOŚCI

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/18

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/18

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z życia szkoły

Znajdziesz nas na

Facebookrssyoutube