Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie

Burmistrza Węgorzewa

 Nr 17 /2020

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

zarządzam,  co następuje:

1.

  1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo.
  2. Harmonogram rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2.
  1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo.
  2. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

          3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo.

        4.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Węgorzewa Nr 14/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

      5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Burmistrz Węgorzewa

                                                                                            Krzysztof Kołaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 17/2020                                                                                                                                                                     z dnia 20 stycznia 2020 r.                                                                                                                                                                                                             

 

Harmonogram rekrutacji do  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

 

 

Lp.

 

Czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3.03. do  27.03. do godz. 14.00 od 7.05. do 14.08. do godz. 14.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.04. do 3.04. do godz. 14.00 od 18.08. do 20.08. do godz. 14.00

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3.04. do godz. 14.00 do 21.08. do godz. 14.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata spoza obwodu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3.04. do 8.04.  do godz. 14.00 od 26.08. do 28.08.

do godz. 14.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16.04. do godz. 14.00 do 31.08. do godz. 14.00

 

 

Burmistrz Węgorzewa

Krzysztof Kołaszewski

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 17/2020                                                                                                                                                                       z dnia 20 stycznia 2020 r.

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzewo

 

Lp.

 

Czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3.03. do  27.03. do godz. 14.00 od 7.05. do 14.08. do godz. 14.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.04. do 3.04. do godz. 14.00 od 18.08. do 20.08. do godz. 14.00

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3.04. do godz. 14.00 do 21.08. do godz. 14.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata spoza obwodu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3.04. do 8.04.  do godz. 14.00 od 26.08. do 28.08.

do godz. 14.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16.04. do godz. 14.00 do 31.08. do godz. 14.00

Burmistrz Węgorzewa

Krzysztof Kołaszewski

Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS

W dniu 9 grudnia 2019r odbył się Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS „Razem przeciw AIDS” organizowany przez PSSE w Węgorzewie . Naszą szkolę reprezentowały uczennice klasy VIIIb : Zuzanna Sztabińska, Magdalena Banasiewicz i Weronika Piaścik. Uczestnicy musieli rozwiązać test.

Miło mi poinformować, że Zuzanna Sztabińska uzyskała najwięcej punktów w teście i zajęła I miejsce.

Gratulujemy!

I Szkolna Liga Strzelecka

4 grudnia 2019 zakończyła się I Szkolna Liga Strzelecka z broni pneumatycznej o Puchar Burmistrza Węgorzewa.

Zawody obejmowały trzy kolejki strzelań: z pozycji leżącej, stojącej i klęczącej. Drużyna chłopców w składzie: Antoni Kukier, Hubert Walnicki i Grzegorz Jakubczyk „wystrzelała” III miejsce.

Drużyna dziewcząt: Magda Banasiewicz, Ewelina Gruszka i Weronika Piaścik uplasowała się na VI pozycji.

Dodatkowo Magda Uzyskała najlepszy wynik indywidualny wśród dziewcząt.

Mikołaj

6 grudnia do naszej szkoły zawitał Mikołaj. Jego rubaszne „Ho,Ho,Ho”  zakomunikowało uczniom, że czas na prezenty. Ale nie było to takie proste, bo na słodki upominek trzeba było zapracować odpowiadając na pytania. Wesoły orszak Mikołaja, składający się z 2 Śnieżynek i wesołego Renifera, odwiedził każdy kąt. Zajrzał do pani dyrektor, sekretariatu, gabinetu pedagoga, biblioteki. Nie zapomniał również o paniach kucharkach i o najmłodszych, którzy w tym dniu na hali brali udział w zawodach sportowych. Chętni mogli zrobić zdjęcie z Mikołajem. Nikt dzisiaj nie był smutny, bo w naszej szkole są tylko grzeczne dzieci. W dodatku sami się przekonajcie oglądając zdjęcia.

Andrzejki w świetlicy

W piątek 29.11.2019 r. w szkolnej świetlicy zostały zorganizowane andrzejki . To czas zabawy, magii i piękna. Na początku spotkania dzieci zapoznały  się z dawnymi wierzeniami i tradycjami  dotyczącymi wieczoru andrzejkowego. Po czym przystąpiliśmy do wspólnych zabawy. Dzieci miały do wyboru wiele ciekawych i zabawnych wróżb: tradycyjnie układały buty, za pomocą serca i szpilki poznawały imię swojej przyszłej drugiej połówki, mogły również poznać swój przyszły zawód oraz przyszłość losując przedmioty z czarodziejskich kubeczków, odkrywały również swój magiczny kolor i liczbę rzucając magicznymi kostkami.Wiele śmiechu i radości dostarczały dzieciom przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się,  kto będzie  sławny , komu w życiu się powiedzie , kto się zakocha, a komu pisana jest fortuna. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość… no cóż… zawsze może się spełnić, bo tak naprawdę wszystko zależy od nas samych.

Mikołajkowe Zawody Sportowe

6 grudnia 2019 r. na hali sportowej odbył się coroczny turniej gier i zabaw ruchowych pod nazwą „Mikołajkowe Zawody Sportowe”.

W rywalizacji sportowej uczestniczyli uczniowie klas I, II i III naszej szkoły. Reprezentacje klas wzięły udział w wyścigach rzędów oraz w zabawach z wykorzystaniem nietypowych przyborów. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i aktywnie uczestniczyli
w turniejowych konkurencjach. Wykonywali zadania z pełnym zaangażowaniem
i poświęceniem. Turniej sprawił uczniom wiele radości i przyniósł dużo zdrowej, sportowej rywalizacji.

Na zakończenie zawodów przybył św. Mikołaj. Wszyscy uczestnicy otrzymali od niego słodycze oraz pamiątkowe dyplomy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia

W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.     Do tej pory braliśmy udział w następujących akcjach:

XIX Jesienny Cyklocross MTB Amatorów – 22 września 2019r.

22 września grupa wolontariuszy z klasy Vc, tj.: Zuzanna Barańska, Maja Kurzela,          Wiktoria Sroka, Milena Surowiec, Maciej Żebrowski i Marcel Kołaszewski wzięła udział            w obsłudze  XIX Jesiennego Cyklocrossu MTB  zorganizowanego przez  OSiR ,  który odbył się  na Pięknym Brzegu. Wolontariusze częstowali smacznymi ciasteczkami-babeczkami i gorącą herbatą oraz kawą. Opiekunem wolontariuszy była p. Bożena Cudowska.

Naszym wolontariuszom dziękuję za zaangażowanie się w akcję, a ich rodzicom gratuluję dobrego wychowania swoich pociech.

„Jesienne Święto Biegów” – 10 listopada 2019r.

10 listopada wolontariusze z naszej szkoły, tj.: Zuzanna Barańska, Maja Kurzela,          Wiktoria Sroka, Milena Surowiec, Maciej Żebrowski i Marcel Kołaszewski (uczniowie klasy Vc) wzięli  udział w obsłudze imprezy „Jesienne Święto Biegów” z okazji Święta Niepodległości  zorganizowanej przez OSiR. Jak co roku, uczniowie przygotowywali kiełbaski na grilla i dbali oto, aby każdy biegacz zjadł ją. Grupę zorganizowała nauczycielka Bożena Cudowska.

Zaangażowanym wolontariuszom dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły                    i wzorowe wypełnianie przydzielonych zadań.

„ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” BANKU  ŻYWNOŚCI

Koordynator akcji w Węgorzewie: Stowarzyszenie „EMPATIA”

Przed  Świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się w  działania mające na celu pomoc innym. – ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI organizowana przez Bank Żywności – przez 2 dni: 29 i 30 listopada (piątek i sobota) uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych oraz ósmych dyżurowali w sklepach Biedronka, Stokrotka, Partner i Delikatesy Centrum, zachęcając klientów do zakupu dodatkowych produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy.  W akcję włączyło się  35 uczniów: Julia Faj (Va), Zuzanna Koleśnik (Va), Iga Mackiewicz (Va), Julia Pietrulewicz (Va), Kornelia Pissarek (Va), Julia Wojtkiewicz (Va), Zuzanna Barańska (Vc), Rozalia Charkiewicz (Vc), Marcel Kołaszewski (Vc), Maciej Żebrowski (Vc), Klaudia Butrym (VIa), Oliwia Golec (VIa), Amelia Koperek (VIa), Maja Krupka (VIa), Julia Kaczyńska (VIb), Maja Kłoczko (VIb), Judyta Zebzda (VIb), Karolina Brzezińska (VIc), Sylwia Sztura (VIc),   Klaudia Filipska (VIc), Gabriela Kurowska (VIc), Maksymilian Husar (VId), Wiktoria Brausendorf (VIIa), Hanna Wierzchowska (VIIa), Jakub Barański (VIIIa), Wiktor Herbaczewski (VIIIa), Gabriela Łozowska (VIIIa), Nikola Maksymiuk (VIIIa), Maja Szczygieł (VIIIa), Wiktoria Śliwa (VIIIa), Magdalena Aleksandrowicz (VIIIb), Marta Kulinek (VIIIb), Łukasz Bacewicz (VIIIb), Aleksandra Bolik (VIIIb), Hubert Makara (VIIIb). Ich praca przyniosła wymierne efekty, ponieważ klienci zachęcani przez naszych uczniów chętniej kupowali dodatkowe produkty i wkładali je do specjalnego kosza. Udało się zebrać wiele różnorodnych produktów – 820 kg.

 

Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla innych i zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

Bożena Cudowska

Spotkanie z muzyką

W świątecznym nastroju.

Bijemy rekord czytania- konkurs na najlepiej czytającą klasę

Wypożyczenia w miesiącu listopadzie:

Klasy I- IV

I a- 86                                 II a- 47                      III a- 4                        IV a – 20

I b-24                                  II b- 92                      III b- 19

I c- 95                                 II c-49                       III c- 28

Klasy V-VIII

V a- 11                  VI a- 21                   VII a- 16                           VIII a- 8

V b- 15                  VI b-0                      VII b- 18                           VIII b- 16

V c- 3                    VI c- 11

VI d- 14

Po trzech miesiącach wyniki wyglądają następująco:

Klasy I- IV

I a- 142            II a- 141                      III a-38                 IV a – 41

I b- 24             II b-160                       III b- 88

I c- 183          II c-156                        III c- 91

Klasy V-VIII

V a- 75                  VI a- 53                   VII a- 44                           VIII a- 36

V b- 89                 VI b- 18                   VII b- 119                        VIII b- 74

V c- 57                  VI c- 21

VI d- 42

Archiwum

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Plakat_Telefon Zaufania 800080222

Plakat_Telefon Zaufania 800080222

NPRC

NPRC

Rok dla niepodległej

Rok dla niepodległej

ZDOBYLIŚMY! CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

ZDOBYLIŚMY!  CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

SP1 z Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

SP1 z  Międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi!

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami działań naszej biblioteki w tym jakże ważnym miesiącu.

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZOLE

Rozpoczęły się zajęcia z programu UMIEM PŁYWAĆ!

Rozpoczęły się zajęcia  z programu UMIEM PŁYWAĆ!

18 września 2017 r. rusza kolejna edycja programu nauki pływania "Umiem Pływać ". Tym razem lekcje pływania nauki pływania na basenie w Ogonkach pobierać będą uczniowie z klas III. Pieczę nad 45 uczniami naszej szkoły podzielonymi na 3 grupy sprawować będzie nauczyciel i instruktor nauki pływania. Życzymy dobrej zabawy i zdobycia umiejętności pływania! Operatorem Wojewódzkim Programu "Umiem pływać " jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu.
Harmonogram zajęć umieszczono w zakładce AKTUALNOŚCI

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z życia szkoły

Znajdziesz nas na

Facebookrssyoutube